Έναρξη εργασιών κατασκευής των γραφείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού της SEKE DOEL PRILEP στην βιομηχανική περιοχή του Κρούσεβο στα Σκόπια