Ανάπλαση Οικισμών Δήμου Μύκης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-2-2005
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 1-2-2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.834.667,42 €
ΤΟΠΟΣ : ΣΜΙΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ