Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Μαρώνειας

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-27-2010
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 1-18-2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,950,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΑΣΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

 

ΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Μαρώνεια, Κομοτηνή