Ανέγερση Κτιρίου Μοναστικών και Θεσμικών Λειτουργιών της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-10-2013
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 11-30-2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2,734,555.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΚΑΡΥΕΣ - ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

Karyes, Mount Athos