Αποκατάσταση βλάβης κινητήρα Νο 2 αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα