Έργα Υποδομής Πανεπιστημιούπολης Ξάνθης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 7-4-2006
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 6-30-2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6,500,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΠΘ

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ