Αναβάθμιση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Κομοτηνής

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5-9-2012
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 7-7-2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4,090,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : KOMOTHNH
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΚOMOTHNHΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ : 45.36%

 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΡΕΜΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ