Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ακαθάρτων Και Όμβριων Βορείως Άλσους Κομοτηνής

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1-15-2014
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 27/7/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3,000,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : KOMOTHNH
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΚOMOTHNHΣ

 

Κομοτηνή