Κτιριακές Εγκαταστάσεις Του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α’ Φάση

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-30-2011
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 31-12-2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21,350,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ-ΚΙΜΜΕΡΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΠΘ

 

Κιμμέρια, Ξάνθη