Κατασκευή Κτηρίου & Περιβ Χώρου Πυροσβεστικού Σταθμού ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-5-2006
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 10-31-2008
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250.000 €
ΤΟΠΟΣ : BI.ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

 

Κατασκευή κτιρίου & περιβάλλοντα χώρου πυροσβεστικού σταθμού βι.πε. Ξάνθης