Συντήρηση Εναέριων Δικτύων Ξάνθης Έτους 2008

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΥΛΩΝ,ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΤΣ-ΜΤΦ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008