Τουριστικό Καταφύγιο Όρμου Παναγιάς

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-1-2007
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 5-26-2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,970,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ