Αναδιάρθρωση Μονάδων ΕΒΖ

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3-19-2012
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 3-31-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΒΖ