Βελτίωση Τμημάτων Αγροτικού Δρόμου προς Κίρρα

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 7-29-2010
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 10-1-2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 617,500.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΣΜΙΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

 

Μύκη, Ξάνθη