Βελτίωση Τμήματος Γέφυρας Ρέματος Ξηρου Διασταύρωση Δρόμου Τεμένους

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,550,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΜΥΚΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ