Βελτίωση βατότητας διακοινοτικών οδών οικισμών δήμου Μύκης