Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια

Εν εξελιξει

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ “ΛΕΥΚΕΣ” ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕ ΣΔΙΤ

Περισσότερα...