Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2014.