Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA- FTTC) στην Ξάνθη

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8-24-2010
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 2-10-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 555,541.24 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΟΤΕ

 

Ξάνθη