Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5-6-2015
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 12-3-2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2,500,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : K/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε- ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΔΙΚΤΥΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

Εν εξελιξει

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ “ΛΕΥΚΕΣ” ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕ ΣΔΙΤ