Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας Φάση Γ’

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1-20-2005
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 12-10-2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.762.723 €
ΤΟΠΟΣ : ΚΑΒΑΛΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΣΗ Γ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ