Ανέγερση Ξενοδοχείου 4* Στο Ραχώνι Θάσου

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-15-2015
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 5-27-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6,217,600.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΘΑΣΟΣ-ΠΑΧΥΣ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΘΑΣΣΟΤΕΛ Α.Ε.

 

Ραχώνι, Θάσος