Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Σαπών

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5-18-2010
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 8-29-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2,120,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΣΑΠΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ

 

Μαρώνεια , Ροδόπη