Δίκτυο Υδροδότησης και Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων – Οικισμός Παλιννοστούντων

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2004
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 2006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,350,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ