Εξυγείανση Οικοδομικών Τετραγώνων Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-19-2008
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 2-19-2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΚΑΡΒΑΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΙΟΠΑΚ Α.Ε.