Κατασκευή 13ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1-26-2007
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 10-31-2008
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.469.716,85 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ