Κατασκευή Αστυνομικής Σχολής Ξάνθης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.100.000 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ