Κατασκευή Δεξαμενής Σταυρούπολης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 325.000 €
ΤΟΠΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ