Δίκτυο Ύδρευσης Μέσης Κεντρικής Ζώνης Δ. Καβάλας

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6-25-2013
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5,289,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΚΑΒΑΛΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ