Κατασκευή Εμπορικού Κέντρου – Σταθμού Αυτοκινήτων Cosmos Center Ξάνθη

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1-1-2002
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 8-15-2006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28,000,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ