Κατασκευή και Τοποθέτηση Κ.Ο.Ι. στο Τμήμα Γρατίνη, Δοκός, Φιλλυρα, Αγιοχωρίου

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4-1-2009
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 9-15-2010
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΟΤΕ