Αγωγός Μεταφοράς Νερού από το Αντλιοστάσιο Χρυσούπολης προς Αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6-10-2010
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 5-18-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2,100,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ

Χρυσούπολη, Καβάλα