Κατασκευή ΣΟΑ Σαμοθράκης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6-2-2008
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4,292,305.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : 732 ΔΣΕ - ΓΕΣ