Βελτίωση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ξάνθης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-7-2008
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 1-1-2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,186,810.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ