Υβριδική Εργολαβία Εργασιών Αστικού Δικτύου

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 7-8-2012
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 9-30-2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 201,173.18 €
ΤΟΠΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΟΤΕ

 

(ΥΒΡΙΔ/2/ΑΜΘ/2012/2 – 1. (ΜΙΚΤ/1/ΡΟΔ/2012/1) – 2.(ΟΛΕΔ/1/ΡΟΔ/2012/2) – 3.(ΜΙΚΤ/1/ΞΑΝ/2012/1) – 4.(ΟΛΕΔ/1/ΞΑΝ/2012/2)