Δυναμικό

Η εταιρεία διαθέτει προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία καθώς και ένα δίκτυο συνεργατών που καλύπτουν όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών.Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές συμβούλιο.
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.:
Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.:
Κωνσταντινίδης Νικόλαος

Μέλη:
Γεωργοπούλου Φιλιώ, Πουλικαράκος Εμμανουήλ, Τζαμπατζίδου Κωνσταντινιά

Οργανόγραμμα

Η εταιρεία είναι δομημένη στο εσωτερικό της σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμα το οποίο και αναθεωρήθηκε τον Ιούλιο του 2015. Σε όλες τις δραστηριότητες της η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO 14001, αντίστοιχα τα οποία στην παρούσα φάση είναι υπό αναθεώρηση.

organograma-el
Κατεβάστε Ένα Πλήρη Κατάλογο Των Υπηρεσιών Μας
Λήψη