Ανάπλαση Άλσους Αγίας Παρασκευής Κομοτηνής

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-19-2007
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 1-15-2008
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3,570,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ