Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Χρυσούπολης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-26-2002
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 9-26-2003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.339.000 €
ΤΟΠΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ