Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Εχίνου

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-13-2006
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 9-30-2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΕΧΙΝΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ