Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων Δ. Χρυσούπολης

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2004
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 2005
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 205,450.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΥΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ