Κατασκευή Αρματοδρόμων Στη Πε/Δ’σς

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-24-2008
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 11-18-2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,680,130.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΠΕ/ΔΣΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : 732 ΔΣΕ - ΔΣΣ

 

Κατασκευή αρματόδρομων στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου