Κατασκευή Γέφυρας Στον Εχίνο

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-2-2005
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 1-2-2007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 275,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΜΕΛΙΒΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ : 38.50%