Παράλληλα έργα Λαμπρινού – τμήμα Πετροχωρίου

 

Λαμπρινό, Ξάνθη