Τοποθέτηση Κ.Ο.Ι. Διομήδειας- Εξοχής

ΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2005
ΗΜ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 2006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 90,000.00 €
ΤΟΠΟΣ : ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΟΤΕ