Κατασκευή πτέρυγας Γ’ Χαρισειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ’- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περισσότερα...